Praha bytové domy

Jaké jsou příčiny nedostatku bytů v Praze?

Ceny bytů v České republice jsou již několik let po sobě na vzestupu, přičemž nejvyšší tempo růstu je patrné v Praze. Za možné příčiny se nejvíce uvádí rostoucí ekonomická aktivita, rekordně nízké úrokové sazby na hypotečních úvěrech a faktor nedostatku bytů, jenž se nejzásadněji projevuje právě v našem hlavním městě.

Zaměříme-li se pouze na Prahu, situace s výstavbou nových bytů se v roce 2017 zlepšila. Stále se však jedná o velice nízká čísla, jak je možné vidět na grafu níže. Jednou z příčin nízké výstavby je bezesporu komplikovaný proces získání stavebního povolení.

Graf - Bytová výstavba v Praze

Dočkáme se zjednodušení procesu získání stavebního povolení?

Česká republika má tak zdlouhavý a komplikovaný proces povolování staveb. Podle žebříčku Světové banky, na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí, v dostupnosti stavebního povolení. Ke zpřehlednění a urychlení by měl posloužit nový stavební zákon, který nabyl platnosti k 1. 1. 2018. Ten na druhou stranu zpřísňuje požadavky na energetickou náročnost budov.

Novela stavebního zákona zavádí zjednodušený postup při pořizování změn územně plánovací dokumentace. Měla by tak být zjednodušena stavební řízení a také urychlena příprava významných staveb. Například pro stavbu rodinného domu či chaty už nově nebude potřeba stavební povolení, ale pouze ohlášení stavby.

Jaký bude mít novela stavebního zákona vliv třeba na developery, na to si ještě musíme počkat. V novele je nově také zakotvena možnost toho, že stát může získat stavební povolení pro cizí pozemek. Stavět ale může až ve chvíli, kdy bude v jeho vlastnictví.

Původní návrh, kdy by stát mohl začít stavět ještě na cizím pozemku a jeho vlastnictví vyřešit až v průběhu stavby, tak neprošel. I tak by se mělo jednat o urychlení například při výstavbě dálnic.

 Graf - Stavební povolení pro výstavbu býtů v Praze

Počet vydaných stavebních povolení pro bytovou výstavbu v Praze klesl od roku 2010 o téměř 41 %. Podle dat Českého statistického úřadu z prvních tří čtvrtletí letošního roku lze očekávat, že bude pokračovat trend poklesu počtu vydaných stavebních povolení.

Pro výstavbu nových bytů je zejména důležité najít vhodné lokality, jejíž množství je v Praze omezené. Jedním z nejvíce diskutovaných území pro možnou bytovou výstavbu je Nákladové nádraží Žižkov, místo kterého může vzniknout až 2 600 nových bytů.

Mezi další očekávané developerské projekty patří výstavba téměř 1 000 bytů v Praze – Malešicích a také výstavba na Brownfieldu v Modřanech, kde by mělo vyrůst kolem 800 bytů.

Zdroje: ČSÚ, WB