Dluhopisový program CEE Real estate

PROČ SI KOUPIT DLUHOPIS CEE REAL ESTATE?

Za účelem rozšiřování portfolia nemovitostí, společnost emituje své vlastní dluhopisy. Společnost CEE Real Estate a.s. úspěšně upsala již pět emisí. Aktuálně nabízí svým investorům novou emisi CEE Real Estate IX/2027. Detaily k této emisi naleznete na portálu Dluhopisomat.cz

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

Propagační sdělení:

Schválení základního prospektu ze strany ČNB nelze chápat jako potvrzení emitenta nebo kvality dluhopisů, které jsou veřejně nabízeny. Potenciální investor by měl provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do dluhopisů. Potenciální investor by měl svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v prospektu, ale i na základě případných dodatků k němu a konečných podmínek či jiných zdrojů, tak aby plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s investováním do dluhopisů. Rozhodnutím o schválení prospektu ČNB pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, ale nikterak nehodnotí ekonomickou situaci emitenta.

Čtvrtletní komentář k aktivitám

Vážení investoři,

 

v průběhu čtvrtletí jsme nakoupili a do nájemního portfolia zařadili dvě nemovitosti, jeden byt a jeden rodinný dům v atraktivní residenční středočeské lokalitě. Rozpracováno máme několik dalších zajímavých akvizic, které budeme finišovat a uzavírat v průběhu 3. čtvrtletí.

 

K prodejům jsme v proběhlém čtvrtletí nesáhli, neobdrželi jsme natolik atraktivní nabídku, abychom prodej realizovali při stávajícím trendu postupně narůstajících cen nemovitostí a oživování realitního trhu.

 

Zajisté vám neuniklo, že koncem čtvrtletí došlo ze strany ČNB k dalšímu snížení rozhodující úrokové sazby, tentokrát o podstatný 0,5 procentní bod. Bude tak pokračovat trend návratu ekonomiky a zprostředkovaně poptávky a spotřeby ke standardu před inflační eskalační vlnou nejistoty.

 

Závěrem nám dovolte popřát pohodové léto a poděkovat za dosavadní spolupráci.

Věříme, že nám zachováte přízeň při dalším rozhodování o kvalitních a bezpečných investicích.

Vážení investoři,

 

první čtvrtletí letošního roku je pro nás v CEE Real Estate i Graminis po více než ročním útlumu ekonomické aktivity obdobím vítaného oživení pro naše podnikání. První měsíce roku přinesly významný pokles inflace, který se přenesl i do poklesu úrokových sazeb a mimo jiné i do oživení na nemovitostním trhu (inflace byla v meziročním porovnání v lednu 2,3% a v únoru 2,0%; referenční sazba ČNB 3M PRIBOR byla první pracovní den čtvrtletí 6,76%p.a., poslední pracovní den čtvrtletí 5,61%p.a.).

 

Na straně akvizic průběžně nemovitostní portfolio vhodně doplňujeme, mimo jiné jsme odkoupili zajímavý investiční byt v Českých Budějovicích a jednáme o nákupu bytů v Plzni a dalších realit v zajímavých rezidenčních lokalitách.

 

Hospodářské trendy našemu podnikání svědčí, v prvním čtvrtletí jsme dokázali najít kupující pro dvě nemovitosti v celkové prodejní ceně přesahující 3.200.000,-Kč, u kterých jsme se rozhodli pro prodej s ohledem na dosaženou ziskovou marži v desítkách procent. Nabídky na odkup registrujeme i u dalších nabízených nemovitostí, využívat je ale s vidinou růstového trendu na nemovitostním trhu budeme velmi uvážlivě. Na odeznělou inflaci navazuje postupný pokles úrokových sazeb, který bude přispívat k dalšímu oživení nemovitostního trhu.

 

Vážení investoři,


do nového roku Vám za CEE Real Estate i dceřinou společnost Graminis přejeme především pevné zdraví, štěstí a ať jsou Vaše rozhodnutí, včetně těch investičních, úspěšná.


Rok 2023 byl pro nemovitostní trh výzvou. Rok a půl trvající vrchol úrokových sazeb ČNB ve výši 7% se dle předpokladů promítl v podstatně horší dostupnosti hypotečních úvěrů a v pokles počtu nemovitostních prodejů. Po nebývalém růstu hodnot nemovitostí v předešlých letech došlo i k drobné korekci cen, která ale neměla významný vliv na naši bilanci. Pozitivní trend přinesl naopak všeobecný růst cen nájmů, ze kterého jsme byli schopni profitovat. U stávajících nájemních smluv jsme v loňském roce uplatnili inflační doložky.


Naše strategie, jak čelit poklesu poptávky, byla jednoduchá – protože jsme nebyli pod žádným finančním tlakem, portfolio nemovitostí jsme v prostředí výhodnějších cen dál rozšiřovali a prodávali jsme jen tam, kde prodeje splňovali naše ekonomické požadavky. V souladu se stanovenou strategií jsme v roce 2023 prodali s výnosovou marží 1 nemovitost za celkovou cenu 2.570.000,-Kč a nakoupili 4 nemovitosti v celkové ceně 26.922.000,-Kč. K 31.12.2023 držíme celkem 27 výnosových nemovitostí a nemovitostních celků v odhadované tržní hodnotě 96.465.000,-Kč.


Na rok 2024 se těšíme. Na trhu stále vidíme řadu atraktivních příležitostí. Na druhé straně mírný pokles cen nemovitostí, růst nominálních mezd, zadržená poptávka, pokles inflace a započatý trend snižování úrokových sazeb přispívá k rebalancování trhu a očekávanému postupnému oživení nemovitostních transakcí. Aktuální trendy budeme dál pečlivě vyhodnocovat a přizpůsobovat jim naše investice.


Ceníme si přízně, kterou nám všichni naši investoři zachovávají a která se projevila při splatnosti dvou dluhopisových emisí v průběhu minulého roku, po kterých s námi převážná většina investorů pokračuje i nadále. Důvěra Vás investorů nás zavazuje k tomu, abychom spravovali svěřené prostředky s maximální péčí a dále nabízeli příležitosti k tomu, vypořádat se s inflací a především ji v brzké době překonávat, když její pokles v posledních měsících již sledujeme a v následujících obdobích s velkou pravděpodobností zaznamenáme v podstatnější míře.


Ještě jednou děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na pokračující spolupráci při zhodnocování svěřených prostředků.

Na nemovitostním trhu v tomto čtvrtletí sice nedošlo k výraznějšímu oživení, avšak přichází signály v podobě dohledného mírného snižování úrokových sazeb a postupného zvýšení zájmů o hypotéky. Dle poslední prognózy ČNB se inflace v první polovině roku 2024 vrátí k 2% cíli. V druhé polovině roku 2024 pak lze očekávat výraznější snižovaní úrokových sazeb ze strany ČNB a sním i spojené postupné oživení nemovitostního trhu.


V CEE Real Estate a.s. jsme se ve třetím čtvrtletí koncentrovali na práci s aktuálním nemovitostním portfoliem, stejně jako se věnovali systematizaci práce. Po rychlém do vývoji jsme pro zefektivnění facility managementu nasadili do ostrého provozu modul na správu nemovitostí našeho interního systému ROBUSTA. Externí softwarové řešení, které jsme dosud používali, nevyhovovalo ve všech ohledech našim požadavkům a správu jsme plně přemigrovali do interních systémů.


Našemu portfoliu rezidenčních nemovitostí svědčí přetrvávající převis poptávky po nájemním bydlení nad nabídkou, ten přispívá k trvale vysoké obsazenosti námi pronajímaných nemovitostí.


Realitní obchody jak na prodejní, tak nákupní straně jsme připravovali ve fázi vyhodnocování nabídek a vyjednávání o nich, očekáváme, že k dokončení atraktivních obchodů dojde v průběhu posledního letošního čtvrtletí, kdy realitní trh pravidelně vykazuje zvýšenou aktivitu a nastává podstatná sezóna pro finišování obchodů.


Investorům poptávajícím bezpečné investování, garantující nadstandardní pravidelné výnosy opakovaně přinášíme zajímavou alternativu v podobě našich skupinových dluhopisů. Nejnovější možnost komfortně investovat prezentuje nemovitostmi zajištěná emise dceřiné společnosti Graminis s.r.o. – Graminis IX/2027 s pohyblivým výnosem 3M PRIBOR + 3,0%, aktuálně s atraktivním výnosem 10,08% p.a. S touto emisí mají všichni naši investoři možnost hravě porazit inflaci a zajistit si atraktivní úročení i pro období očekávaného snižování úrokových sazeb.


Přejeme Vám úspěšný závěr roku a budeme se těšit na další spolupráci.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme v CEE Real Estate a.s. pokračovali v obezřetné akviziční aktivitě, v tomto období se nám podařilo dokončit nákup residenčních nemovitostí v hodnotě téměř 9.000.000,-Kč.


Z portfolia jsme vyřadili jednu bytovou jednotku, na kterou jsme v prvním čtvrtletí obdrželi atraktivní cenovou nabídku a jejíž prodej jsme dokončili ve druhém čtvrtletí. S ohledem na tržní situaci volíme pro následující období oportunitní investiční strategii. Z portfolia prodáváme pouze ty nemovitosti, kde obdržíme atraktivní nabídku s našimi požadavky na ziskovost. Ostatní nemovitosti držíme a pronajímáme. U nových nákupů se soustředíme na observaci trhu a využití naší expertízy k tomu, abychom v této, pro kupující vhodné době, dokázali naše nemovitostní portfolio rozšířit.


Ve druhém čtvrtletí nastala splatnost dvou našich dluhopisových emisí. Děkujeme za dosavadní spolupráci investorům, kteří končí a i těm, kteří pokračují v našich návazných emisích. Ceníme si vzájemné spolupráce a i toho, že naši investoři projevují obdobný apetit, pomáhají nám svými investicemi růst a zároveň si zajišťují pro další období atraktivní úrokový výnos v situaci, kdy podle všech makroekonomických signálů bude úroveň úrokových sazeb směřovat ke snižování.

Vzhledem k situaci na nemovitostním trhu jsme se v prvním čtvrtletí roku 2023 zaměřili především na identifikaci atraktivních investičních příležitostí, spočívajících v možnosti nabýt do majetku zajímavé nemovitosti ať již portfoliové, určené k dlouhodobé správě a zařazení do nájemního modelu, případně i takové, u kterých jsme s ohledem na příznivou výši kupní ceny identifikovali zajímavý růstový potenciál. Do portfolia se podařilo nakoupit jak nemovitosti určené k bydlení, tak nemovitosti komerční a realizovali jsme nákupy v souhrnné výši 14.300.000,-Kč.


Prodeje nemovitostí jsme cíleně realizovali v minimálním rozsahu, obdrželi jsme jen jednu atraktivní nabídku na prodej bytu, se kterým jsme nepočítali v našem dlouhodobém portfoliu a který byl z pohledu budování dlouhodobého portfolia nájemních nemovitostí neperspektivní. Tuto nabídku jsme akceptovali a po dokončení transakce si na náš účet připíšeme další rentabilní obchod, i když se jedná o menší transakci v řádu jednotek milionů Kč.


I v dalších čtvrtletích se budeme koncentrovat na vyhledávání a získávání bonitních nemovitostí a pro podporu našich expanzivních plánů očekáváme další investorské prostředky k zhodnocování do naší správy. Aktuální situaci nahrává investorům k zajištění si pravidelného příjmu s velmi zajímavou výnosovou sazbou, která pravděpodobně po dosažení maxima bude v blízké době spíše klesat, jak již ostatně vidíme na vývoji referenčních sazeb.


Vážení investoři, dovolte nám úvodem popřát vše nejlepší do nového roku, děkujeme za přízeň a důvěru v minulých letech a těšíme se na další spolupráci při zhodnocování vašich finančních prostředků.

 

Pro CEE Real Estate byl rok 2022 velice aktivní. V roce 2022 společnost prodala s výnosovou marží celkem 7 nemovitostí a nemovitostních celků za celkovou cenu 27.158.000,-Kč a nakoupila 8 nemovitostí v celkové ceně 19.200.000,-Kč. K 31.12.2022 má společnost v majetku 24 výnosových nemovitostí a nemovitostních celků v odhadované tržní hodnotě 67.135.000,-Kč. Suma investorských závazků činila 43.350.000 Kč.

 

Významným počinem posledního čtvrtletí uplynulého roku bylo dokončení záměru zhodnocení vložených prostředků do projektu Beseda Liběchov, ve kterém jsme prodejem zhodnotili prostředky s výnosem na úrovni dvouciferné procentní hodnoty a zároveň tím posílili zdroje pro další akvizice.

 

V říjnu jsme úspěšně dokončili rolling drobnější dluhopisové emise, většina investorů se rozhodla pokračovat s investováním společně s naší skupinou a někteří svou investiční expozici ještě navýšili, za projevenou důvěru děkujeme.

 

Nemovitostní trh v posledních dvou čtvrtletích významně zpomalil v počtu realizovaných transakcí. Ceny nemovitostí začaly napříč ČR klesat. Naproti tomu trh nájemního bydlení vykazuje silný růst poptávky i zvyšování cen nájmů. Tento trend má na nás pozitivní vliv. Do roku 2023 vstupujeme s očekáváním, jak se již na trhu i začíná projevovat, vhodného prostředí k využití skupinového know-how k provedení dalších perspektivních akvizic výnosových nemovitostí a nemovitostních projektů.

Společnost ve druhém čtvrtletí 2022 s ohledem na vývoj na realitním trhu pečlivě zvažovala další realitní obchody, žádnou nemovitost neodprodala a do svého portfolia přikoupila jeden zajímavý, menší investiční byt v novějším bytovém domě se samostatnou garáží v Praze za kupní cenu ve výši 3mil. Kč, který zároveň obratem výhodně pronajala.


Do posledního čtvrtletí vstupujeme pozitivně investičně naladěni a jsme připraveni využít některé z množících se investičních příležitostí k rozšíření portfolia nemovitostí určených k bydlení a těžit ze situace na trhu nájemního bydlení, na kterém sledujeme narůstající zájem ze strany poptávajících o řešení bytové potřeby pronájmem a s tím související nárůst tržního nájemného.

Ve druhém čtvrtletí 2022 jsme v CEE Real Estate nakoupili dvě nemovitosti v souhrnné hodnotě za 

5,2 mil. Kč a zároveň jsme úspěšně realizovali odprodej developerského projektu v Měšicích, do kterého jsme vstoupili v průběhu jara 2021.

Objem prodeje projektu a souvisejícího financování přesáhl částku 20 mil. Kč. Kromě tohoto prodeje realizovala společnost prodej zbytkového pozemku a drobnějšího ideálního podílu na rodinném domě ve spoluvlastnictví dalších osob. 

 

Především odprodej developerského projektu přinesl společnosti kromě atraktivního zhodnocení i dodatečné finanční prostředky, využitelné v následujícím období pro další nákupy.

V posledních týdnech před koncem čtvrtletí společnost registruje zvýšenou aktivitu na straně prodávajících nemovitostí vyvolanou zhoršující se finanční situací, zdražováním energií a služeb a zvyšováním úrokových sazeb, včetně úvěrů na bydlení a rekonstrukce.

Do dalších období tak vcházíme připraveni a proinvestičně naladěni.

V CEE Real Estate jsme v prvním čtvrtletí 2022 nakoupili do svého portfolia čtyři nové nemovitosti v celkové pořizovací ceně přesahující osm milionů Kč s výhledem jejich dlouhodobého pronájmu. Jednalo se o dvě bytové jednotky v Děčíně a Lovosicích a dva rodinné domy v okrese Rakovník a Svitavy. Společnost naopak v tomto čtvrtletí úspěšně prodala tři nemovitosti a vygenerovala souhrnně marži přesahující 30 %. Jednalo se o rodinný dům v okrese Frýdek-Místek, rekreační objekt v okrese Benešov a bytovou jednotku v okrese Praha-západ. Na trhu je i přes vysoké úrokové sazby dostatek kupujících ochotných kupovat za vyšší ceny a nemovitosti tak nepřestávají růst na hodnotě. V minulém čtvrtletí se nám nepodařil dokončit prodej spoluvlastnického podílu na rodinném domě v okrese Svitavy. Prodej dokončíme v tomto čtvrtletí. Developerský projekt Beseda Liběchov je od minulého čtvrtletí beze změny. Stále hledáme nájemce pro poslední nepronajaté jednotky. Developerský projekt Měšice u Prahy aktuálně prodáváme.

V tomto čtvrtletí se budeme soustředit na dokončení všech prodejů a nové obchody budeme plánovat až od třetího kvartálu dál. V prvním čtvrtletí nám ČNB schválila novou prospektovou dluhopisovou emisi, kde připravíme vyšší výnos pro naše investory.

Rádi bychom Vás přivítali do nového roku a popřáli vše nejlepší. Těšíme se na pokračující spolupráci. V rámci běžné činnosti CEE Real Estate jsme ve čtvrtém čtvrtletí do portfolia nově zařadili 4 rodinné domy v hodnotě 16,3 mil Kč a jeden spoluvlastnický podíl na RD. Spoluvlastnický podíl a jeden z rodinných domů rovnou prodáváme. Na zmíněné nemovitosti již máme zájemce. Zbylé nemovitosti budeme dlouhodobě držet. U ostatních držených nemovitostí nenastaly žádné změny a dlouhodobě je pronajímáme. V developerském projektu Beseda Liběchov zbývá obsadit nájemníkem restauraci. To se nám delší dobu nedaří zejména v důsledku pokračujících dopadů pandemie na restaurační sektor, který je navíc umocněn slabou zimní sezónou. V developerském projektu v Měšicích u Prahy dál probíhá rekonstrukce. V plánu je dokončit první tři jednotky v rámci prvního kvartálu tohoto roku.

V rámci minulého čtvrtletí jsme v rámci činnosti CEE Real Estate soustředili primárně na naše současné nemovitostní portfolio. Obě bytové jednotky v Jihlavě byly prodány. V developerském projektu Beseda Liběchov jsme dopronajali poslední volné byty i komerční prostory. Nepronajatá zůstala pouze restaurace, kde aktuálně provádíme drobnou revitalizaci a čekáme na vhodného nájemce. V developerském projektu v Měšicích u Prahy vznikla komplikace v projektové dokumentaci na straně zhotovitele díla a termín dokončení rekonstrukce se posouvá do prvního čtvrtletí 2022. V přípravě nyní máme několik investic do rezidenčních jednotek, které realizujeme v posledním kvartále.

Přejeme Vám úspěšný závěr roku!

Minulé čtvrtletí jsme v rámci činnosti CEE Real Estate a jejich dceřiných společností měli aktivní. Do portfolia jsme zařadili tři bytové jednotky v Praze a okolí, dvě bytové jednotky v Jihlavě a dva rodinné domy na Kladensku v tržních hodnotách přibližně 28 mil Kč. Bytové jednotky v Jihlavě rovnou prodáváme. Bytové jednotky v Praze a okolí a rodinné domy na Kladensku máme v plánu držet v portfoliu s investičním horizontem dva roky. V developerském projektu Beseda Liběchov zbývají k obsazení nájemci již pouze dvě bytové jednotky. V developerském projektu v Měšicích u Prahy probíhá rekonstrukce podle plánu s předpokladem dokončení na konci prázdnin. Do prodeje jsme uvedli první tři bytové jednotky. Přejeme pěkné léto.

Nemovitostní trh nás v CEE Real Estate nepřestává překvapovat. Po celé ČR evidujeme vysokou transakční aktivitu. Aktivita je podporována nízkými úrokovými sazbami a dostupností hypotéčních úvěrů na jedné straně a na straně druhé relativně vysokou inflací, která každý rok neúprosně ukusuje z reálné kupní síly peněz. V loňském roce činilo tempo růstu inflace 3,2 %. V tříletém horizontu tak střadatelé potenciálně ztratí téměř 10 % reálné kupní síly úspor. Není proto divu, že se naše dluhopisy i nemovitosti, jako pojistka proti inflaci, těší takové oblibě.

Současná situace na trhu nám v CEE Real Estate nahrává. Daří se nám nacházet obchody, kde jsme schopni vstupovat se slevou. A když prodáváme, tak nacházíme řadu zájemců. Všechny naše hlavní projekty se posouvají vpřed. V Besedě Liběchov byla dokončena rekonstrukce posledních bytových jednotek. Aktuálně hledáme nájemce a budeme zapojovat do projektu bankovní financování. Nový projekt jsme připravili v Měšicích u Prahy, kde skrze naši dceřinou společnost došlo k vykoupení rodinného domu. V nemovitosti proběhne rekonstrukce a rozdělení na 5 bytových jednotek, které se následně prodají.

V CEE Real Estate jsme ve čtvrtém kvartále pokračovali dál ve všech hlavních projektech společnosti. Realizovali jsme několik nových nákupů rezidenčních nemovitostí. Trh v rezidenčních nemovitostech po celé ČR je velice aktivní a stále se nám daří nacházet dostatek atraktivních příležitostí. Hotelové zařízení dál spravuje nový provozovatel a v Besedě Liběchov jsme začali druhou fázi rekonstrukce posledních 3 bytových jednotek. Pokračujeme v přípravách větších nemovitostních obchodů, které jsme avizovali v minulé zprávě investorům. 20. listopadu 2020 nám ČNB schválila novou emisi dluhopisů s prospektem. Prostředky využijeme na nákupy nemovitostí. Noví i stávající investoři mou již nyní využít novou emisi CEE Real Estate II/2026 s výnosem 6,5% a pravidelnou výplatou výnosů. Budeme se těšit na další spolupráci a přejeme Vám hodně štěstí do nového roku!

Ve skupině CEE Real Estate běží všechny projekty na plné obrátky. V projektu Beseda Liběchov pravděpodobně urychlíme druhou fázi rekonstrukce, přičemž některé byty jsou již obsazeny dlouhodobými nájemci. Podařilo se nám prodat souhrn developerských pozemků na Mělnicku se ziskem přesahujícím během jednoho roku 25 %. Vzhledem k množství námi řešených realitních transakcí lze konstatovat, že realitní trh je vysoce aktivní i v době Covidové. Hotelové zařízení funguje plně pod vedením nového provozovatele. Mimo několika drobných připravovaných obchodů pracujeme na dvou větších nemovitostních transakcích v objemu nižších desítek miliónů Kč. Jakmile je dokončíme, budeme Vás informovat. Na ČNB jsme podali novou žádost o prospektovou emisi. Její schválení očekáváme na konci čtvrtého kvartálu nebo v průběhu prvního kvartálu.

Přejeme Vám do závěru roku pevné zdraví a hodně štěstí. Těšíme se na další spolupráci.

Ve skupině CEE Real Estate se nám v uplynulém kvartále dařilo. Všechny dlouhodobé projekty běží podle plánu. V objektu Beseda Liběchov byla dokončena první fáze rekonstrukce a aktuálně probíhá uzavírání smluv s nájemci.
V hotelovém zařízení se nám podařila navázat spolupráce se zkušeným lokálním provozovatelem hotelů, který je nově zodpovědný za kompletní provoz. Vzhledem k jeho zkušenostem očekáváme pokračování ve zefektivňování provozu a dlouhodobém růstu tržeb. Na naší straně vítáme snížení časové náročnosti řízení hotelu. Naši klíčoví lidé se tak plně mohou věnovat hlavní činnosti – výkupům a prodejům nemovitostí, kde značně rostou obchodní příležitosti.
Do portfolia nemovitostí jsme nakoupili jednu bytovou jednotku v Praze a jednu prodali. Účastnili jsme se několika dražeb a zahájili jsme první dílčí prodeje rozsáhlého souboru zemědělské půdy a lesů a polností a lesů ve středočeském kraji.
Přejeme hodně štěstí a budeme se těšit na další spolupráci.

Závěr kvartálu v CEE Real Estate ovlivnil nástup COVID-19 a s tím související vládní nařízení. Jak to ovlivnilo chod společnosti CEE Real Estate?
Investiční strategie CEE Real Estate staví na specifické selekci nakupovaných nemovitostí s výrazným diskontem, který umožňuje realizovat dlouhodobý zisk. Jedná se především o nemovitosti s právní vadou, exekucí či takovou, kde majitel preferuje okamžitý prodej i za nižší cenu. Výše diskontu, se kterým nemovitosti nakupujeme, nám poskytuje možnost ziskového prodeje nebo pronájmu i v případě nižších cen v recesi.
Stav ekonomiky nám nyní poskytuje nové příležitosti. V následujících třech měsících předpokládáme vyšší možnosti levných výkupů zajímavých nemovitostí. Důvodem může být např. pokles zájmu o krátkodobé nájmy z důvodu dlouhodobého poklesu mezinárodního turismu. Dále očekáváme, že se naskytnou příležitosti výkupů menších developerských projektů, jako jsou např. činžovní domy. Posílená bude i poptávka výkupů nemovitostí od fyzických osob s následným dlouhodobým pronájmem. Nyní je tedy vhodné období posílit kapitálovou základnu a skupovat zlevněné nemovitosti s investičním horizontem výrazně ziskového prodeje cca do dvou let.
Pokračujeme dále v rozvoji našich aktuálních projektů. V objektu Beseda Liběchov dokončíme v druhém kvartále rekonstrukci 6 bytových jednotek tak, aby se již mohli nastěhovat čekající zájemci o pronájem.
Dokončili jsme převod rozsáhlého souboru zemědělské půdy a lesů a staveb ve středočeském kraji, který jsme zmiňovali v minulé zprávě pro investory. Již jsme začali s rozprodejem a očekáváme ziskové uzavření transakce ještě během letošního roku. Vzhledem ke komplikovanosti případu se nám podařilo dosáhnout vysoké slevy z kupní ceny oproti posudkové hodnotě, přičemž sleva přesahuje 40 % a poskytuje nám tedy volnost rychlého prodeje i v případě ekonomické recese.
Hotelové zařízení jsme dočasně zavřeli, náklady minimalizovali a čekáme na opětovné otevření. Pobyty, které se neuskutečnili přesouváme na jiný termín v roce, o tržby tak nepřijdeme, v mnoha případech byly již také na pobyty uhrazeny zálohy. Přestávku v provozu využíváme k přípravám na letní sezónu, kde je již zřejmé, že bude zakázán zahraniční turismus. Dovolené se tedy budou konat v Česku, přičemž naše hotelové zařízení je ideálním místem pro klidný odpočinek v přírodě.
Současný vývoj situace bedlivě monitorujeme a vyhodnocujeme příležitosti. Akumulujeme hotovost a čekáme na vhodné příležitosti. Pro výkupy nemovitostí máme striktní parametry na požadovanou slevu oproti tržní hodnotě, která je stanovena dle regionu a dosud vždy přesahovala 30 % z konzervativně vypočtené posudkové ceny. Nyní budeme požadavky na výkup ještě více zpřísňovat. Po výkupu buď rovnou prodáváme nebo nemovitost zařazujeme do portfolia s dlouhodobým nájmem Již nyní je na trhu patrný zvýšený růst poptávky po výkupech nemovitostí, vhodný čas k nákupům očekáváme v následujících kvartálech.
Přejeme Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a štěstí!

V posledním kvartále loňského roku jsme ve společnosti CEE Real Estate dokončili prodej vícegenerační vily v Bořené Hoře. V Praze jsme dokončili jeden prodej bytové jednotky a jeden nákup. V jedné z dceřiných společností připravujeme výkup a následný rozprodej rozsáhlého souboru zemědělské půdy a lesů ve středočeském kraji. Aktuálně dokončujeme výkup pohledávek. Koncem ledna bychom měli začít s první fází částečné rekonstrukce komerčního objektu Beseda Liběchov. Hotelové zařízení v posledních měsících roku i lednu zažívá mimosezónu, provádíme částečné rekonstrukce a připravujeme se na zahájení sezóny, která začíná v půlce února.V novém roce 2020 Vám přejeme vše nejlepší. Doufáme, že pro Vás bude úspěšný!

Třetí kvartál byl pro CEE Real Estate i její dceřiné společnosti ve znamení správy současného nemovitostního portfolia. Objekt Besedy Liběchov připravujeme k rekonstrukci a přejednáváme nájemní smlouvy. Prodej vícegeneračního rodinného domu dokončujeme v Bořené Hoře. V našem hotelovém komplexu na Moravě jsme uzavřeli kvartál s nejvyššími tržbami za posledních 10 let. Pro investory jsme připravili novou návaznou emisi s prospektem schváleným ČNB, kde jsme začali přijímat první předobjednávky. Výnos činí 6,5% p.a., kvartální výplata výnosů, čtvrtletní likvidita, splatnost necelých 5 let. Přejeme hodně úspěchu do závěru roku.

Společnost CEE Real Estate mimo jiné rozšířila své portfolio ve druhém kvartálu roku 2019 o atraktivní stavební pozemek v okrese Praha-západ. V minulém kvartálu se uskutečnila akvizice rozlehlého objektu liběchovské Besedy. V rámci tohoto projektu byly zahájeny kroky k rekonstrukci objektu a také postoupila jednání s potencionálními nájemníky komerčních prostor. Mnoha změn se dočkal i provoz v Horském hotelu Jelenovská. Hotel konstantně vykazuje nárůst v obsazenosti v porovnání se stejnými obdobími v předchozích letech napříč celým rokem.

V uplynulém čtvrtletí jsme v CEERE zobchodovali 6 nemovitostí v hodnotě přibližně 15 mil Kč. Zbytek portfolia držíme dlouhodobě pronajaté nebo hledáme vhodné kupce. Za zmínku stojí koupě výnosové nemovitosti v Liběchově – Beseda Liběchov, kde aktuálně probíhá převod do naši dceřiné společnosti. Nemovitost, která disponuje komerční částí (bar, restaurace, sál) a 7 bytovými jednotkami, budeme rekonstruovat a dlouhodobě pronajímat. Další významnou událostí uplynulého čtvrtletí bylo opětovné schválení dluhopisového prospektu ze strany ČNB. Jedná se o další potvrzení transparentnosti a růstových cílů naší společnosti.

Situace, ve které se trh v posledních třech měsících roku 2018 nacházel, znamenala velmi zajímavou příležitost. Společnost CEE Real Estate aktivním prodejem nemovitostí ve svém portfoliu využívala rekordně vysokých cen, které se na trhu stále vyskytovaly. To ovšem neznamená, že bychom dále nehledali zajímavé příležitosti k nákupu. Novinkou byla účast v několika dražbách nemovitostí, kde jsme identifikovali velmi atraktivní podmínky k nákupům podhodnocených nemovitostí a úspěšně jsme také vydražili první nemovitost. Mimo to jsme také zvýšili naši aktivitu v oblasti akvizice pohledávek. Pokud se podíváme na ukazatele trhu, tak si nemůžeme nepovšimnout vzrůstající pesimistické nálady, která se odrazila v propadech akciových indexů a dalších nefixních aktiv. Z tohoto pohledu získávají dluhopisy se svým pevným výnosem na přitažlivosti.

Ve třetím čtvrtletí naše společnost úspěšně pokračovala v modernizaci námi vlastněného hotelu na Moravě. V současnosti je také znovu ve hře akvizice průmyslového areálu v Moravskoslezském kraji. V ideální variantě by k ní mělo dojít v posledním čtvrtletí tohoto roku. Velkým krokem vpřed bylo zalistování našich dluhopisů na celorepublikovém dluhopisovém tržišti Dluhopisomat.cz a tímto nabídnutí našich dluhopisů široké veřejnosti. Z makroekonomického hlediska vykazuje ekonomika jako celek stále velmi robustní růst. S tím jde ruku v ruce také pokračující růst cen nemovitostí, i když v této oblasti je již očekáváno zpomalení. Za 3. čtvrtletí také ČNB hned dvakrát přistoupila ke zvýšení REPO sazby až na 1,5 %, což poptávku po úvěrech a nepřímo také nemovitostech dále ochladí.

V druhém kvartálu jednáme o několika potenciálních obchodech, které si vyžadují zvláštní právní péči. Právě toto jsou příležitosti na trhu, které nám umožňují generovat zajímavý zisk za přijímané riziko. Nemovitostní trh nevykazuje známky zpomalení i přes mírné zvýšení referenční úrokové sazby Českou národní bankou o 0,25% na úroveň 1 %. Tato úroková sazba je z historického hlediska velmi nízká a nepředstavuje reálnou hrozbu pro nemovitostní trh. Obecně česká i německá ekonomika, která má na tu českou významný vliv, pokračují v dobrém tempu růstu. 

V uplynulém kvartálu jsme úspěšně realizovali prodej několika držených nemovitostí a do několika nových jsme vstoupili nebo aktivně jednáme o koupi. Ve druhém kvartále jsme měli dokončit koupi průmyslového areálu v Moravskoslezském kraji, nicméně majitelé se na poslední chvíli rozhodli s prodejem počkat do podzimu. Trh nemovitostí vykazuje nejlepší kondici od poslední krize. Ceny nepřestávají růst a výnosy průběžné klesají. I přes tento stav musíme zaklepat, že se nám dobře daří identifikovat mnoho investičních příležitostí s potřebou rychlého prodeje nebo právními vadami, které nám následně umožňují realizovat slušnou ziskovost i v konzervativním aktivu, jako jsou nemovitosti.

Jak investovat?

Postup nákupu dluhopisů CEE Real Estate

1
2
3
4

V případě zájmu o dluhopisy CEE Real Estate nás kontaktujte.

Podepsaný objednávkový formulář naskenujte a zašlete na info@ceere.cz nebo zašlete originál poštou na adresu Vinohradská 2396/184,
130 00 Praha 3.

Po obdržení objednávkového formuláře Vám potvrdíme přijetí a zašleme platební instrukce. Dle instrukcí nám zašlete částku investice.

Přijetí finančních prostředků Vám potvrdíme a zašleme dluhopisy v listinné podobě. Spolu s nimi obdržíte předávací protokol, který podepíšete a v připravené obálce odešlete zpět.

1

V případě zájmu o dluhopisy CEE Real Estate nás kontaktujte.

2

Podepsaný objednávkový formulář naskenujte a zašlete na info@ceere.cz nebo zašlete originál poštou na adresu Vinohradská 2396/184,
130 00 Praha 3.

3

Po obdržení objednávkového formuláře Vám potvrdíme přijetí a zašleme platební instrukce. Dle instrukcí nám zašlete částku investice.

4

Přijetí finančních prostředků Vám potvrdíme a zašleme dluhopisy v listinné podobě. Spolu s nimi obdržíte předávací protokol, který podepíšete a v připravené obálce odešlete zpět.

Dluhopisy CEE Real Estate a.s.

Kontaktuje nás skrze e-mail: info@ceere.cz nebo zavolejte na číslo +420 778 455 601.