Dluhopisový program CEE Real estate

PROČ SI KOUPIT DLUHOPIS CEE REAL ESTATE?

Za účelem rozšiřování protfolia nemovitostí, společnost emituje své vlastní dluhopisy. Společnost CEE Real Estate a.s. úspěšně upsala 2 emise v letech 2017 až 2019. Aktuálně nabízí svým investorům novou emisi CEE Real Estate XI/2024. Detaily k této emisi naleznete na protálu Dluhopisomat.cz

  • Atraktivní zhodnocení 6,5% p.a.
  • Srozumitelný a transparentní cenný papír
  • Čtvrtletní výplata výnosů
  • Možnost zpětného odkupu dluhopisu emitentem

Aktuální DLUHOPISOVÝ PROGRAM CEE REAL ESTATE XI/2024

Parametry emise:

Výnos: 6,5 % ročně
Splatnost: 5 let, 30. 09. 2024
Vstupní poplatek: 0 %
Účel investice: rozšíření nemovitostního portfolia
Minimální investice: 50 000 Kč
Objem emise: 25 mil. Kč

Možnost předčasného odprodeje: Ano

Dokumentace k druhému dluhopisovému programu společnosti CEE Real Estate a.s.:

DLUHOPISOVÝ PROGRAM CEE REAL ESTATE 2017 – 2018

PRODEJ UKONČEN

 

Čtvrtletní komentář k aktivitám

Závěr kvartálu v CEE Real Estate ovlivnil nástup COVID-19 a s tím související vládní nařízení. Jak to ovlivnilo chod společnosti CEE Real Estate?
Investiční strategie CEE Real Estate staví na specifické selekci nakupovaných nemovitostí s výrazným diskontem, který umožňuje realizovat dlouhodobý zisk. Jedná se především o nemovitosti s právní vadou, exekucí či takovou, kde majitel preferuje okamžitý prodej i za nižší cenu. Výše diskontu, se kterým nemovitosti nakupujeme, nám poskytuje možnost ziskového prodeje nebo pronájmu i v případě nižších cen v recesi.
Stav ekonomiky nám nyní poskytuje nové příležitosti. V následujících třech měsících předpokládáme vyšší možnosti levných výkupů zajímavých nemovitostí. Důvodem může být např. pokles zájmu o krátkodobé nájmy z důvodu dlouhodobého poklesu mezinárodního turismu. Dále očekáváme, že se naskytnou příležitosti výkupů menších developerských projektů, jako jsou např. činžovní domy. Posílená bude i poptávka výkupů nemovitostí od fyzických osob s následným dlouhodobým pronájmem. Nyní je tedy vhodné období posílit kapitálovou základnu a skupovat zlevněné nemovitosti s investičním horizontem výrazně ziskového prodeje cca do dvou let.
Pokračujeme dále v rozvoji našich aktuálních projektů. V objektu Beseda Liběchov dokončíme v druhém kvartále rekonstrukci 6 bytových jednotek tak, aby se již mohli nastěhovat čekající zájemci o pronájem.
Dokončili jsme převod rozsáhlého souboru zemědělské půdy a lesů a staveb ve středočeském kraji, který jsme zmiňovali v minulé zprávě pro investory. Již jsme začali s rozprodejem a očekáváme ziskové uzavření transakce ještě během letošního roku. Vzhledem ke komplikovanosti případu se nám podařilo dosáhnout vysoké slevy z kupní ceny oproti posudkové hodnotě, přičemž sleva přesahuje 40 % a poskytuje nám tedy volnost rychlého prodeje i v případě ekonomické recese.
Hotelové zařízení jsme dočasně zavřeli, náklady minimalizovali a čekáme na opětovné otevření. Pobyty, které se neuskutečnili přesouváme na jiný termín v roce, o tržby tak nepřijdeme, v mnoha případech byly již také na pobyty uhrazeny zálohy. Přestávku v provozu využíváme k přípravám na letní sezónu, kde je již zřejmé, že bude zakázán zahraniční turismus. Dovolené se tedy budou konat v Česku, přičemž naše hotelové zařízení je ideálním místem pro klidný odpočinek v přírodě.
Současný vývoj situace bedlivě monitorujeme a vyhodnocujeme příležitosti. Akumulujeme hotovost a čekáme na vhodné příležitosti. Pro výkupy nemovitostí máme striktní parametry na požadovanou slevu oproti tržní hodnotě, která je stanovena dle regionu a dosud vždy přesahovala 30 % z konzervativně vypočtené posudkové ceny. Nyní budeme požadavky na výkup ještě více zpřísňovat. Po výkupu buď rovnou prodáváme nebo nemovitost zařazujeme do portfolia s dlouhodobým nájmem Již nyní je na trhu patrný zvýšený růst poptávky po výkupech nemovitostí, vhodný čas k nákupům očekáváme v následujících kvartálech.
Přejeme Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a štěstí!

V posledním kvartále loňského roku jsme ve společnosti CEE Real Estate dokončili prodej vícegenerační vily v Bořené Hoře. V Praze jsme dokončili jeden prodej bytové jednotky a jeden nákup. V jedné z dceřiných společností připravujeme výkup a následný rozprodej rozsáhlého souboru zemědělské půdy a lesů ve středočeském kraji. Aktuálně dokončujeme výkup pohledávek. Koncem ledna bychom měli začít s první fází částečné rekonstrukce komerčního objektu Beseda Liběchov. Hotelové zařízení v posledních měsících roku i lednu zažívá mimosezónu, provádíme částečné rekonstrukce a připravujeme se na zahájení sezóny, která začíná v půlce února.V novém roce 2020 Vám přejeme vše nejlepší. Doufáme, že pro Vás bude úspěšný!

Třetí kvartál byl pro CEE Real Estate i její dceřiné společnosti ve znamení správy současného nemovitostního portfolia. Objekt Besedy Liběchov připravujeme k rekonstrukci a přejednáváme nájemní smlouvy. Prodej vícegeneračního rodinného domu dokončujeme v Bořené Hoře. V našem hotelovém komplexu na Moravě jsme uzavřeli kvartál s nejvyššími tržbami za posledních 10 let. Pro investory jsme připravili novou návaznou emisi s prospektem schváleným ČNB, kde jsme začali přijímat první předobjednávky. Výnos činí 6,5% p.a., kvartální výplata výnosů, čtvrtletní likvidita, splatnost necelých 5 let. Přejeme hodně úspěchu do závěru roku.

Společnost CEE Real Estate mimo jiné rozšířila své portfolio ve druhém kvartálu roku 2019 o atraktivní stavební pozemek v okrese Praha-západ. V minulém kvartálu se uskutečnila akvizice rozlehlého objektu liběchovské Besedy. V rámci tohoto projektu byly zahájeny kroky k rekonstrukci objektu a také postoupila jednání s potencionálními nájemníky komerčních prostor. Mnoha změn se dočkal i provoz v Horském hotelu Jelenovská. Hotel konstantně vykazuje nárůst v obsazenosti v porovnání se stejnými obdobími v předchozích letech napříč celým rokem.

V uplynulém čtvrtletí jsme v CEERE zobchodovali 6 nemovitostí v hodnotě přibližně 15 mil Kč. Zbytek portfolia držíme dlouhodobě pronajaté nebo hledáme vhodné kupce. Za zmínku stojí koupě výnosové nemovitosti v Liběchově – Beseda Liběchov, kde aktuálně probíhá převod do naši dceřiné společnosti. Nemovitost, která disponuje komerční částí (bar, restaurace, sál) a 7 bytovými jednotkami, budeme rekonstruovat a dlouhodobě pronajímat. Další významnou událostí uplynulého čtvrtletí bylo opětovné schválení dluhopisového prospektu ze strany ČNB. Jedná se o další potvrzení transparentnosti a růstových cílů naší společnosti.

Situace, ve které se trh v posledních třech měsících roku 2018 nacházel, znamenala velmi zajímavou příležitost. Společnost CEE Real Estate aktivním prodejem nemovitostí ve svém portfoliu využívala rekordně vysokých cen, které se na trhu stále vyskytovaly. To ovšem neznamená, že bychom dále nehledali zajímavé příležitosti k nákupu. Novinkou byla účast v několika dražbách nemovitostí, kde jsme identifikovali velmi atraktivní podmínky k nákupům podhodnocených nemovitostí a úspěšně jsme také vydražili první nemovitost. Mimo to jsme také zvýšili naši aktivitu v oblasti akvizice pohledávek. Pokud se podíváme na ukazatele trhu, tak si nemůžeme nepovšimnout vzrůstající pesimistické nálady, která se odrazila v propadech akciových indexů a dalších nefixních aktiv. Z tohoto pohledu získávají dluhopisy se svým pevným výnosem na přitažlivosti.

Ve třetím čtvrtletí naše společnost úspěšně pokračovala v modernizaci námi vlastněného hotelu na Moravě. V současnosti je také znovu ve hře akvizice průmyslového areálu v Moravskoslezském kraji. V ideální variantě by k ní mělo dojít v posledním čtvrtletí tohoto roku. Velkým krokem vpřed bylo zalistování našich dluhopisů na celorepublikovém dluhopisovém tržišti Dluhopisomat.cz a tímto nabídnutí našich dluhopisů široké veřejnosti. Z makroekonomického hlediska vykazuje ekonomika jako celek stále velmi robustní růst. S tím jde ruku v ruce také pokračující růst cen nemovitostí, i když v této oblasti je již očekáváno zpomalení. Za 3. čtvrtletí také ČNB hned dvakrát přistoupila ke zvýšení REPO sazby až na 1,5 %, což poptávku po úvěrech a nepřímo také nemovitostech dále ochladí.

V druhém kvartálu jednáme o několika potenciálních obchodech, které si vyžadují zvláštní právní péči. Právě toto jsou příležitosti na trhu, které nám umožňují generovat zajímavý zisk za přijímané riziko. Nemovitostní trh nevykazuje známky zpomalení i přes mírné zvýšení referenční úrokové sazby Českou národní bankou o 0,25% na úroveň 1 %. Tato úroková sazba je z historického hlediska velmi nízká a nepředstavuje reálnou hrozbu pro nemovitostní trh. Obecně česká i německá ekonomika, která má na tu českou významný vliv, pokračují v dobrém tempu růstu. 

V uplynulém kvartálu jsme úspěšně realizovali prodej několika držených nemovitostí a do několika nových jsme vstoupili nebo aktivně jednáme o koupi. Ve druhém kvartále jsme měli dokončit koupi průmyslového areálu v Moravskoslezském kraji, nicméně majitelé se na poslední chvíli rozhodli s prodejem počkat do podzimu. Trh nemovitostí vykazuje nejlepší kondici od poslední krize. Ceny nepřestávají růst a výnosy průběžné klesají. I přes tento stav musíme zaklepat, že se nám dobře daří identifikovat mnoho investičních příležitostí s potřebou rychlého prodeje nebo právními vadami, které nám následně umožňují realizovat slušnou ziskovost i v konzervativním aktivu, jako jsou nemovitosti.

Jak investovat?

Postup nákupu dluhopisů CEE Real Estate

1
2
3
4

V případě zájmu o dluhopisy CEE Real Estate nás kontaktujte.

Podepsaný objednávkový formulář naskenujte a zašlete na info@ceere.cz nebo zašlete originál poštou na adresu Vinohradská 2396/184,
130 00 Praha 3.

Po obdržení objednávkového formuláře Vám potvrdíme přijetí a zašleme platební instrukce. Dle instrukcí nám zašlete částku investice.

Přijetí finančních prostředků Vám potvrdíme a zašleme dluhopisy v listinné podobě. Spolu s nimi obdržíte předávací protokol, který podepíšete a v připravené obálce odešlete zpět.

1

V případě zájmu o dluhopisy CEE Real Estate nás kontaktujte.

2

Podepsaný objednávkový formulář naskenujte a zašlete na info@ceere.cz nebo zašlete originál poštou na adresu Vinohradská 2396/184,
130 00 Praha 3.

3

Po obdržení objednávkového formuláře Vám potvrdíme přijetí a zašleme platební instrukce. Dle instrukcí nám zašlete částku investice.

4

Přijetí finančních prostředků Vám potvrdíme a zašleme dluhopisy v listinné podobě. Spolu s nimi obdržíte předávací protokol, který podepíšete a v připravené obálce odešlete zpět.

Dluhopisy CEE Real Estate a.s.

Kontaktuje nás skrze e-mail: info@ceere.cz nebo zavolejte na číslo +420 778 455 601.